Početna / ВЕСТИ / САОПШТЕЊЕ СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ ПЕТОГ САЗИВА УО ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 21. фебруар – На Првој конститутивној седници Управног одбора АП Војводине, усвојене су одлуке о издавању гаранција по три актуелна конкурса. Пољопривредници из Пивница одобрена је гаранција од 28.900 евра, за куповину пољопривредне механизације и опреме. Одлуком Управног одбора, по Конкурсу за одобравање гаранције за обезбеђење кредита намењених финансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким задругама, предузетнику из Новог Сада који се бави издавачком делатношћу, одобрена је гаранција од 30.000 евра. По Конкурсу за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита намењених финансирању набавке опреме женама предузетницама и женама оснивачима малих предузећа које делатност обављају мање од 3 године, предузетници из Зрењанина која се бави делатношћу подучавања страних језика, одобрена је гаранција у износу од 2 милиона динара.