Početna / ВЕСТИ / САОПШТЕЊЕ СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ПЕТОГ САЗИВА УО ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АП ВОЈВОДИНЕ

Нови Сад, 24. фебруар – Управни одбор Гаранцијског фонда АП Војводине донео је одлуке о изменама седам конкурса за одобравање гаранција. У питању су следећи конкурси за одобравање гаранција за одобрење кредита: за набавку нове енергетски ефикасне опреме и опреме неопходне за коришћење обновљивих извора енергије; за кредите намењене финансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким задругама; за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације и опреме; за кредите за куповину пољопривредне механизације; за дугорочне кредите за монтажне силосе; за кредите намењене финансирању СТАРТ УП програма радно неактивних жена; као и за финансирање набавке опреме предузетницама и женама оснивачима малих предузећа које делатност обављају мање од три године, све са територије АП Војводине. Измене конкурса односе се на проширење делатности које ће Фонд подржавати гаранцијама, како би било омогућено што ширем броју лица да аплицира на конкурсе, као и изједначавање конкурса кроз дефинисање њихових заједничких елемената. Чланови Управног одбора усвојили су и оквирни текст Споразума о пословној сарањи између Гаранцијског фонда АП Војводине и пословних банака.