Početna / Súbeh na povolenie záruk na zabezpečenie dlhodobých úverov na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie a vybavenia

SUBVENCIE

Základným cieľom vydávania záruk Záručného fondu AP Vojvodiny je vytvorenie predpokladov pre ľahší prístup k úverovým líniám bánk, za priaznivejších podmienok od trhových, ktoré sú určené na úverovanie fyzických osôb – poľnohospodárov, ktorí sú nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, s bydliskom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na obstaranie novej poľnohospodárskej mechanizácie a vybavenia.

Podľa tohto súbehu sa bude garantovať pre úvery povolené na obstaranie:

  • kombajnov,
  • traktorov,
  • iných samochodných poľnohospodárskych strojov,
  • prívesných poľnohospodárskych strojov,
  • rodičovského stáda,
  • viacročných porastov ovocnín a viniča (sadenice a sprievodné vybavenie)
  • vybavenia

z oblasti výroby a uskladňovania obilnín, priemyselných, liečivých, aromatických a koreninových bylín, ovocia, okrasných bylín, ako aj vybavenia pre mobilné sušiarne, vybavenia na zavlažovanie, vybavenia na ochranu proti zlému počasiu, vybavenia pre dobytkársku produkciu a vybavenia na dosiahnutie energetickej účinnosti v poľnohospodárskej výrobe.

Právo účasti na súbehu majú fyzické osoby – POĽNOHOSPODÁRI – nositelia registrovaných rodinných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktorí vyhoveli nasledujúcim minimálnym podmienkam:

  • bydlisko na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny,
  • otvorený účelový bežný účet v banke kreditorke a prihlásený v Správe agrárnych platieb ako účelový bežný účet registrovaného rodinného poľnohospodárskeho gazdovstva,
  • menej ako 70 rokov života v deň splatenia poslednej anuity.

Účastníci súbehu svoj záujem o povolenie úveru a vydanie záruky vyjadrujú odovzdaním prihlášky na súbeh na povolenie záruky.

Prihláška na tento súbeh sa odovzáva Záručnému fondu AP Vojvodiny. Jestvuje možnosť, že sa prihláška na súbeh o vydanie záruky doručí aj banke kreditorke.

Dodatni dokumenti
Detaljan spisak opreme i spisak potrebne dokumentacije
Formular prijave Formular izjave saduznika Formular izjave o povezanim licima
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad PRO CREDIT BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd OTP BANKA SRBIJA AD