Početna / Pályázatot ír ki garancia jóváhagyására a Vajdaság Autonóm Tartomány területéről való nem dolgozó nők START UP programjának finanszírozására szolgáló hitelek biztosításához

- A GARANCIAPOTENCIÁL 50 000 000,00 DINÁR –

A GARANCIA JÓVÁHAGYÁSÁNAK CÉLJAI
A garancia kiadásának alapvető célja a nem dolgozó nők üzleti bankok hitelvonalaihoz való könnyebb hozzáféréséhez szükséges előfeltételek biztosítása, a hiányzó pénzeszközök biztosításának, a vállalkozás területén működő gazdasági alanyok gazdasági tevékenységének, hatékonyságának és hatásosságának serkentése céljából, amelyek a gazdasági folyamatok felélesztésének és a fenntartható fejlődés ütemezésének funkciójában vannak.

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázaton joguk van részt venni AZOKNAK A NEM DOLGOZÓ NŐKNEK, akiknek tartózkodási helye, illetve az üzlet vagy a vállalat leendő gazdálkodási székhelye a Vajdaság Autonóm Tartomány területén van.

Ezen a pályázaton garanciát vállalunk a következő gazdasági tevékenység területén alkalmazott felszerelés és forgó eszközök beszerzésére jóváhagyott hitelekhez:
- proizvodnja i prerada.
- turizma,
- zanatstvo-stari zanati (u smislu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima),
- proizvodne usluge.

E pályázat értelmében nem finanszírozzuk az elsődleges mezőgazdasági termelést, a vendéglátóipari létesítmények felszereléséhez szükséges felszerelést és személygépkocsik és teherjárművek beszerzését.

A forgóeszközök finanszírozásához a hitel jóváhagyott eszközeinek maximálisan 30%-át lehet felhasználni.

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS
A pályázat részvevője a garancia kiadása iránti érdekeltségét a pályázati Jelentkezés benyújtása útján fejezi ki.
A Pályázaton való részvételhez szükséges Jelentkezés űrlapját és az üzleti terv kidolgozásának metodológiáját az érdekeltek átvehetik a Vajdaság AT Garanciaalapjánál, Újvidék, Hajduk Veljko utca 11., (Master centar Novosadskog sajma), munkanapokon 9 – 15 óráig vagy pedig letölthetik a Vajdaság AT Garanciaalap honlapjáról.

A pályázat részvevőjének a Jelentkezéshez a következő dokumentációt is csatolnia kell:
- a kitöltött és aláírt Jelentkezés űrlapját,
- a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának metodológája szerint elkészített üzleti tervet,
- a hitelezés tárgyára vonatkozó előszámlát vagy pedig az adásvételi szerződést,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli személyekről vezetett nyilvántartásának kivonatát (30 napnál nem öregebb),
- a pályázat részvevője személyi igazolványának fénymásolatát,
- a jelzálog tárgyát képező ingatlan esetében az ingatlan tulajdonlapját vagy a földnyilvántartási kivonatot (30 napnál nem öregebb),
- az ingatlan piaci értékének becslését (fényképpel együtt, ha építési létesítményről van szó), amelyet az Alap által elrendelt meghatalmazott értékbecslő készít el,
- az ingatlan tulajdonosa és házastársa személyi igazolványának fénymásolatát,
- a munkáltató által hitelesített egyetemleges kezesség készségéről szóló kijelentést, amennyiben a kezesek természetes személyek, illetve a jogi személyben meghatalmazott személy által adott hitelesített kijelentés, amennyiben a kezes jogi személy.

Az elkészített üzleti tervek és a szükséges dokumentációk szakmai revízió alá esnek, amelyet az Alap által elrendelt meghatalmazás és (szakmai) káderbeli tekintetben az ilyen jellegű teendők végzésére képzett jogi személy és a Vajdaság AT Garanciaalapjának a garancia kiadására alakított bizottsága fog elvégezni.
Amennyiben megállapítják, hogy szükséges elvégezni az üzleti terv revízióját vagy kiegészítő dokumentációt szükséges megküldeni, a pályázati részvevő köteles az ezen szükségességről szóló értesítés kézhez vételének napjától számított 15 napon belül ezt megtenni.

A pályázati részvevő eláll a garancia jóváhagyása iránti kérelmétől, amennyiben a megadott határidőn belül nem végzi el az üzleti terv szükséges revízióját vagy nem küldi meg a szükséges dokumentációt.

Az ezen Pályázaton való részvételre Jelentkezés, a csatolt dokumentációval együtt, a garancia jóváhagyásáról való pozitív döntés esetén, ugyanakkor a Pályázatban megállapított rendeltetésre jóváhagyott az üzleti bank általi hitel folyósításához szükséges kérelmet fogja képezni.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana
Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP