Početna / Pályázatot hirdet garancia jóváhagyására a Vajdaság Autonóm Tartomány területéről való azon kisvállalatokat megalapító vállalkozó nők és nők felszerelés beszerzésének finanszírozására szolgáló hitelek biztosításához szükséges garancia jóváhagyására, akik a tevékenységet három évnél rövidebb ideje végzik

- GARANCIAPOTENCIÁLLAL  150 000 000,00 DINÁR -

A GARANCIA KIADÁSÁNAK CÉLJAI: 
A garancia kiadásának alapvető célja a nem dolgozó nők üzleti bankok hitelvonalaihoz való könnyebb hozzáféréséhez szükséges előfeltételek biztosítása olyan kisvállalatokat alapító vállalkozó nőknek és nőknek, akik a tevékenységet három évnél rövidebb ideje végzik, a gazdasági tevékenység serkentése, a műszaki felszereltség szintjének növelése, a meglevő kapacitások jobb kihasználása, a nagyobb fokú kivitel, a foglalkoztatottság növelése, az energia takarékoskodás, a másodlagos hulladék feldolgozása, a behozatal helyettesítése, a környezetvédelem, a termelői szolgáltatások és a termelés területén működő gazdasági alanyok gazdasági tevékenysége hatékonyságának és hatásosságának növelése céljára hiányzó pénzeszközök biztosítása céljából.

NAMENA SREDSTAVA
A pályázaton joguk van részt venni:
- A VÁLLALKOZÓ NŐKNEK ÉS
- A KISVÁLLALATOKAT ALAPÍTÓ NŐKNEK,
akik azon tevékenységet, amelynek üzlete vagy a vállalat üzleti székhelye a Vajdaság Autonóm Tartomány területén van, három évnél rövidebb ideig végzik.

Az  ezen  pályázat  értelmében  a  BEJEGYZETT  TEVÉKENYSÉG  VÉGZÉSÉRE  SZÁNT FELSZERELÉS BESZERZÉSÉRE jóváhagyott hitelek után nyújtanak garanciát.

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS
A pályázat részvevője a garancia kiadása iránti érdekeltségét a pályázati Jelentkezés benyújtása útján fejezi ki.

A Pályázaton való részvételhez szükséges Jelentkezés űrlapját és az üzleti terv kidolgozásának metodológiáját az érdekeltek átvehetik a Vajdaság AT Garanciaalapjánál, Újvidék, Hajduk Veljko utca 11., (Master centar Novosadskog sajma), munkanapokon 9 – 15 óráig vagy pedig letölthetik a Vajdaság AT Garanciaalap honlapjáról.

A pályázati költségek fedezése címén, a pályázat részvevőinek 3 000,00 dinárt kell befizetniük a 160-118074-98 számú folyószámlára.

A pályázat részvevőjének a Jelentkezéshez a következő dokumentációt is csatolnia kell:

a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapjának metodológája szerint elkészített üzleti tervet,
- a hitelezés tárgyára vonatkozó előszámlát,
- az alapító aktus fénymásolatát,
- a Gazdasági Társaságok Nyilvántartásának, illetve a Vállalkozók Nyilvántartásának, a Gazdasági Nyilvántartások Ügynökségének kivonatát (15 napnál nem öregebb),
- a PIB odaítéléséről szóló bizonylatot,
- a vállalat nagyság szerinti besorolásáról szóló határozatot,
- az utolsó két év pénzügyi jelentését,
- az illetékes szerv bizonylatát az adókötelezettség és egyéb köztartozások teljesítéséről (30 napnál nem öregebb),
- a pályázati részvevő személyi igazolványának fénymásolatát,
- az ingatlani tulajdonlapot vagy a földnyilvántartási kivonatot (30 napnál nem öregebb) azon ingatlan esetében, amely a jelzálog tárgyát képezi,
- az ingatlan piaci értékének becslését (fényképpel együtt, ha építési létesítményről van szó), amelyet az Alap által elrendelt meghatalmazott értékbecslő készít el,
- az ingatlan tulajdonosa és házastársa személyi igazolványának fénymásolatát,
- a jogi személy hivatalos személye által hitelesített kijelentését, hogy kész adóstárs lenni.

Az elkészített üzleti tervek és a szükséges dokumentációk szakmai revízió alá esnek, amelyet az Alap által elrendelt meghatalmazás és (szakmai) káderbeli tekintetben az ilyen jellegű teendők végzésére képzett jogi személy és a Vajdaság AT Garanciaalapjának a garancia kiadására alakított bizottsága fog elvégezni. Amennyiben megállapítják, hogy szükséges elvégezni az üzleti terv revízióját vagy kiegészítő dokumentációt szükséges megküldeni, a pályázati részvevő köteles az ezen szükségességről szóló értesítés kézhez vételének napjától számított 15 napon belül ezt megtenni.

A pályázati részvevő eláll a garancia jóváhagyása iránti kérelmétől, amennyiben a megadott határidőn belül nem végzi el az üzleti terv szükséges revízióját vagy nem küldi meg a szükséges dokumentációt.

Az ezen Pályázaton való részvételre Jelentkezés, a csatolt dokumentációval együtt, a garancia jóváhagyásáról való pozitív döntés esetén, ugyanakkor a Pályázatban megállapított rendeltetésre jóváhagyott az üzleti bank általi hitel folyósításához szükséges kérelmet fogja képezni.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP