Početna / Natječaj za odobravanje jamstva za osiguravanje kredita namijenjenih financiranju nabave nove energetski učinkovite opreme i opreme neophodne za korištenje obnovljivih izvora energije

 Osnovni cilj izdavanja jamstva je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka,  gospodarskim društvima (mikro, malim i srednjim), poduzetnicima i registriranim poljoprivrednim gospodarstvima, radi osiguravanja nedostajućih financijskih sredstava za financiranje nabave energetski učinkovite opreme i opreme neophodne za korištenje obnovljivih izvora energije.

 Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju gospodarska društva (mikro, mala i srednja), poduzetnici i registrirana poljoprivredna gospodarstva, koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Gospodarska društva (mikro, mala i srednja), i poduzetnici

 

  • Poslovno sjedište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  • Podržani projekt  mora biti realiziran na teritoriju AP Vojvodine;
  • Posljednja dva pozitivna financijska izvješća;
  • Podnositelj zahtjeva posluje najmanje 3 godine ili pripada skupini povezanih pravnih osoba koje posluju više od 3 godine, gdje zahtjev može podnijeti samo jedna od pravnih osoba koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanom pravnom osobom;
  • Nema dospjelih neizmirenih obveza prema Banci i Fondu;
  • Uredna kreditna povjest;
  • Ostali minimalni uvjeti definirani aktima poslovne politike Banke i Fonda.

2. Fizičke osobe- nositelji registriranih porodičnih poljoprivrednih gospodarstava, moraju ispunjavati i sljedeće minimalne uvjete:

Prebivalište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;

  • Manje od 70 godina života na dan otplate posljednjeg anuiteta.

 Po ovom Natječaju jamčit će se za kredite odobrene za financiranje nabave energetski učinkovite opreme i opreme neophodne za korištenje obnovljivih izvora energije, s tim  da  banka može, sukladno svojom poslovnom politikom,  ugovoriti  da se do 25%  sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove koji su izravno povezani s financiranim projektom.

Pod energetski učinkovitom opremom podrazumijeva se oprema koja dovodi do smanjenja potrošnje energije za minimalno 20%  i koja dovodi do smanjenja emisije CO2 od minimalno 20%.Ukoliko se u okviru jednog kredita financira više različitih  mjera energetske učinkovitosti,  svaka mjera, odnosno oprema koja se financira mora ostvariti uštedu od minimalno 20%.

Podržavaće se samo projekti koji će se realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Dodatni dokumenti
Neophodna dokumentacija Popis područja  
Banke partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš PROCREDIT BANK CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ SRPSKI