Početna / Natječaj za odobravanje jamstva za osiguranje dugoročnih kredita za kupnju poljoprivrednog zemljišta

- GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA –

1.
Temeljni cilj izdavanja jamstava Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljnjem tekstu: Fond) je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namijenjenoj kreditiranju kupnje poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih posjeda.

2.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe- nositelji registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji ispunjavanju sljedeće minimalne uvjete:

- prebivalište na teritoriju AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
- manje od 70 godina života na dan otplate posljednjeg anuiteta,
- manje od 50 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu.

3.
Sudionici natječaja svoju zainteresiranost za odobrenje kredita i izdavanje jamstava Fonda izražavaju putem podnošenja Zahtjeva za odobrenje dugoročnog kredita za kupnju poljoprivrednog zemljišta s prijavom na Natječaj Fonda za odobravanje jamstava (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Zahtjev po ovom Natječaju podnosi se banci kreditoru, u svim filijalama – ekspoziturama, koje se nalaze na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zahtjev se podnosi u slučaju:
- kada postoji namjera za kupnju konkretnog poljoprivrednog zemljišta;
- ako postoji izvjesna mogućnost da dođe do kupnje poljoprivrednog zemljišta od strane podnositelja zahtjeva u razdoblju od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o izdavanju jamstva (u daljnjem tekstu: odobrenje kreditnog okvira).

Uz Zahtjev neophodno je podnijeti sljedeću dokumentaciju:
- Ovjeren predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira);
- Presliku potvrde da je izvršeno obvezno obnavljanje registracije gospodarstva;
- Dokaz o registriranoj sjetvenoj strukturi kod Ministarstva financija i gospodarstva uprava za trezor; – Rješenje o poreznom zaduženju u posljednjih 12 mjeseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
- Potvrdu Porezne uprave da su izmirene sve porezne obveze do dana podnošenja Zahtjeva;
- Preslike osobnih iskaznica podnositelja Zahtjeva i članova kućanstva (obje strane) ili čipovani izvadak osobne iskaznice;
- Potvrda o prihodima članova obiteljskog kućanstva;
- Izjava o povezanim osobama (obrazac banke/Fonda);
- Dokaz o otvorenom računu i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja, kao namjenskog računa registriranog poljoprivrednog gospodarstva;
- Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i prosijeka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahtjeva;
- Osnov korištenja zemljišta-izvadak iz zemljišnjih knjiga ili prijepis lista nepokretnosti;
- Dokaz o uplati troškova provedbe Natječaja.

Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd