Početna / Natječaj za odobravanje jamstava za osiguranje dugoročnih kredita za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

SUBVENCIJE

 

Temeljni cilj izdavanja jamstva Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uvjetima u odnosu na tržišne, a koje su namijenjene za kreditiranje fizičkih osobapoljoprivrednika koji su nositelji registriranih obiteljski poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavu nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

 

Po ovom Natječaju garantirat će se za kredite odobrene za financiranje nabave:

  • kombajna,
  • traktora,
  • drugih samohodnih poljoprivrednih strojeva,
  • priključnih poljoprivrednih strojeva,
  • matičnog stada,
  •  višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i prateća oprema) i
  • opreme iz područja proizvodnje i skladištenja žitarica, industrijskog, ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, ukrasnog bilja, kao i  opreme za mobilne sušare, opreme za navodnjavanje,  opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda,  opreme za stočarsku proizvodnju i opreme za podizanje energetske učinkovitosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe-POLJOPRIVREDNICI  - nositelji registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji ispunjavanju sljedeće minimalne uvjete:

 

  • prebivalište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine,
  • otvoren namjenski tekući  račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namjenski tekući račun registriranog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
  • manje od 70 godina života na dan otplate posljednjeg anuiteta.

 

Sudionici natječaja svoju zainteresiranost za odobrenje kredita i izdavanje jamstva izražavaju putem podnošenja Prijave na Natječaj za odobravanje jamstva.

Prijava po ovom natječaju se podnosi Garancijskom fondu AP Vojvodine.  Postoji mogućnost da se Prijava na Natječaj za izdavanje jamstva dostavi i  banci kreditoru

Dodatni dokumenti
Detaljan spisak opreme i spisak potrebne dokumentacije
Formular prijave Formular izjave saduznika Formular izjave o povezanim licima
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad PRO CREDIT BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd OTP BANKA SRBIJA AD