Početna / Natječaj za izdavanje jamstava za osiguranje dugoročnih kredita za montažne silose

- JAMSTVENI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA –

1.
Temeljni cilj izdavanja jamstava Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljnjem tekstu: Fond) je stvaranje preduvjeta za lakši pristup kreditnim linijama banaka, u cilju povećanja skladišnih kapaciteta, stvaranja uvjeta za povećanje obujma i kvalitete poljoprivredne proizvodnje, stupnja konkurentnosti i povećanja izvoza.

2.
Po ovom natječaju garantirat će se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavu prateće opreme za silose. Predmet garantiranja po ovom Natječaju neće biti financiranje troškova izrade projektne dokumentacije, troškova pribavljanja dozvola, građevinski radovi, uređivanje zemljišta, ograđivanje zemljišta, kao i izgradnja prilaznih puteva i sl.

3.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:

- Fizičke osobe- nositelji registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,
– Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i
– Mikro i mala gospodarska društva i poduzetnici registrirani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda,

 1. Fizičke osobe – nositelji registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, moraju ispunjavati i sljedeće minimalne uvjete:
  - Prebivalište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  - Manje od 70 godina života na dan otplate posljednjeg anuiteta.
 2. Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i mikro i mala gospodarska društva i poduzetnici, moraju ispunjavati i sljedeće minimalne uvjete:
  - Poslovno sjedište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine;
  - Posljednja dva pozitivna financijska izvješća;
  - Podnositelj zahtjeva posluje najmanje 3 godine ili pripada skupini povezanih pravnih osoba koje posluju više od 3 godine, gdje zahtjev može podnijeti samo jedna od pravnih osoba koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanom pravnom osobom.

Podržavat će se samo projekti koji će se realizirati na teritoriju AP Vojvodine.

Dodatni dokumenti
Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – fizička lica Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – pravna lica
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd