Početna / Конкурс за одобрoванє ґаранцийох за обезпеченє кредитох хтори наменєни за финансованє набавки новей енерґетски ефикасней опреми и опреми яка нєобходна за хаснованє обновююцих жридлох енерґиї

 

 Основни циль видаваня ґаранцийох то творенє предусловийох за лєгчейши приступ ґу кредитним линийом дїловних банкох, привредним дружтвом (микро, малими штреднїм), поднїмательом и реґистрованим польопривредним ґаздовством, пре обезпечованєфинансийних средствох хтори хибя за финансованє набавки енерґетски ефикасней опреми и опреми яка нєобходна за хаснованє oбновююцих жридлох енерґиї.

 Право участвовац на Конкурсу маюпривредни дружтвa(микро, малии штреднї),поднїмателє и реґистровани польопривредни ґаздовства,хторивиполнююшлїдуюци условия:

Привредни дружтвa(микро, малии штреднї) иподнїмателє

Дїловне шедзиско на териториї Автономней Покраїни Войводини;

  • Потримани проєкт муши буц реализовани на териториї АП Войводини;
  • Остатнї два позитивни финансийни звити;
  • Же подношитель вимаганя дїлує найменєй 3 роки або припада ґрупи повязаних правних особох хтори дїялносц окончую вецей як 3 роки, дзе вимаганє може поднєсц лєм єдна зоз правних особох хтору ше, спрам позитивних законских предписаньох, трима за повязану правну особу;
  • Нєт досцигнути нєвимирени обовязки спрам Банки и Фонду;
  • Порядна кредитна история;
  • Инши минимални условия яки дефиновани з актами дїловней политики Банки и Фонду.

2. Физични особи – ношителє реґистрованих фамелийних польопривредних ґаздовствох, муша виполньовац и шлїдуюци минимални условия:

 

  • Место биваня на териториї Автономней Покраїни Войводини;
  • Менєй як 70 роки живота на дзень одплацованя остатнього ануитету.

 3.

 

По тим конкурсуше будзе ґарантовац за кредитихтори одобрени за финансованє набавки енерґетски ефикасней опреми и опреми яка нєобходна за хаснованє обновююцих жридлох енерґиї, з тим же банка може, у складзе зоз свою дїловну политику,  контрактовац же ше до 25%  средствох кредиту може хасновац за додатни трошки хтори директно повязани з финансованим проєктом.

Под енерґетски ефикасну опрему ше подрозумює опрему хтора доприноши зменшаню трошеня енерґиї за минимално 20% и хтора доприноши зменшаню емисиї CО2 за минимално 20%. Кед ше у рамику єдного кредиту финансує вецей розлични  мири енерґетскей ефикасносци, кажда мира, односно опрема хтору ше финансує муши витвориц зашпорованє минимално 20%.

Нєобходна документация
Нєобходна документация Список обласцох  хторише будзе кредитовац
Списoк банкoх кредиторoх
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš PROCREDIT BANK CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
MAGYAR SLOVENSKÝ ROMÂNĂ SRPSKI HRVATSKI