Početna / Hirdet mezőgazdasági földterület vásárlására szolgáló hosszú távú hitelek biztosításához szükséges garancia nyújtására

- 200.000.000,00 DINÁRIG TERJEDŐ GARANCIAPOTENCIÁLLAL -

1.
A Vajdaság AT Garanciaalapja által nyújtott garancia kiadásának alapvető célja a kereskedelmi bankok mezőgazdasági földterület vásárlásának hitelezésére szánt hitelkínálataihoz való könnyebb hozzáférhetőséghez szükséges előfeltételek megteremtése, éspedig a mezőgazdasági birtokok összevonása céljából.

2.
A pályázaton részt vehetnek a természetes személyek – a nyilvántartásba vett családi mezőgazdasági birtokok tulajdonosai, akik eleget tesznek a következő feltételeknek:
- tartózkodási helyük VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY területén van,
- az utolsó részlet visszafizetésének napján nem töltötték be 70. életévüket,
- saját tulajdonban 50 hektárnál kevesebb mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek.

3.
A pályázat részvevői a Vajdaság Autonóm Tartomány Garanciaalapja által jóváhagyott hitelek és kiadott garancia iránti érdekeltségüket a mezőgazdasági földterület vásárlására szolgáló hosszú távú hitel jóváhagyására vonatkozó kérelem pályázati jelentkezés benyújtásával fejezik ki (a továbbiakban: Kérelem)

A jelen pályázat szerinti kérelmet a hitelező banknak Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő valamennyi kirendeltségében átadhatják.

A Kérelem az alábbi esetekben nyújtható be:
- ha megvan a szándék konkrét mezőgazdasági földterület vásárlására
- ha megvan annak a lehetősége, hogy a kérelem benyújtója megvásárolja a földterületet legfeljebb egy év időn belül a garancia kiadásáról szóló szerződés (a további szövegben: hitelkeret jóváhagyása) aláírásának időpontjától számított egy év határidőn belül.

A pályázat részvevőinek a következő dokumentációt kell nyújtaniuk:
- a hitelesített előszerződést, illetve a mezőgazdasági földterület adásvételi szerződését (utólag kell megküldeni a hitelkeret jóváhagyása esetén)
- a bizonyíték fénymásolatát, hogy elvégezték a gazdaság nyilvántartásba vételének kötelező fejújítását
- a kincstár Pénzügy- és Gazdasági Minisztérium kincstáránál bejegyzett vetési struktúráról kiadott igazolvánnyal együtt
- az Adóhatóságnak az utolsó 12 hónapban – a kataszteri bevételre/tényleges bevételre/vagyonra vonatkozó – adótartozásáról szóló végzését
- az Adóhatóság bizonylatát, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásának napjáig eleget tett valamennyi adófizetési kötelezettségének
- a Kérelmező és a háztartás tagjai személyazonosító igazolványainak fénymásolatát (mindkét oldalát), vagy a csippelt igazolványok kivonatát
- a családi háztartás tagjainak bevételeiről szóló bizonylatot
- a kapcsolódó személyről szóló nyilatkozatot (a bank/Alap formanyomtatványa)
- a bizonylatot a számla megnyitásáról és a számla bejelentéséről az Agrárfizetési Igazgatóságnál, a nyilvántartásba vett mezőgazdasági földbirtok rendeltetésszerű számlaszámaként
- az ügyviteli bankok bizonylatait a dinár- és devizaszámlák előző évi és a folyó évi, a Kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósított forgalmának átlagos összegéről
- a földhasználat alapjának fénymásolatát – a földnyilvántartási kivonatot vagy az ingatlan tulajdoni lap átiratát, a bérbevételi szerződéseket
- a pályázat lefolytatása költségeinek befizetéséről szóló bizonyítékot.

Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD, BEOGRAD NLB BANKA AD Novi Sad CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd