Početna / Garancia jóváhagyására új energiahatékony felszerelés és a megújuló energiaforrások felhasználásához szükséges felszerelés beszerzésének finanszírozására szánt hitelek biztosításához

A garancia kiadásának alapvető célja előfeltételek megteremtése a kereskedelmi bankok hitelvonalaihoz való könnyebb hozzáférés,  a gazdasági társaságok(mikro, kis és közepesvállalkozások), vállalkozókés bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok számára,az energiahatékony felszerelésés a megújuló energiaforrások felhasználásához szükséges felszerelés beszerzésének finanszírozásához hiányzó pénzeszközök biztosítása céljából.  

 A pályázaton joguk van részt venni,  a gazdasági társaságoknak (mikro, kis és közepes vállalkozásoknak), vállalkozóknak és bejegyzett mezőgazdasági gazdaságoknak,akik eleget tesznek a következő feltételeknek:

 

  1. azdasági társaságok (mikro, kis és közepes vállalkozások) és vállalkozók esetében.

 

  • Üzleti székhelyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van;
  • A támogatott projektumot Vajdaság AT területén kell realizálni;
  • Utolsó két pozitív pénzügyi jelentés;
  • A kérelmező legalább 3 évig gazdálkodjon vagy olyan kapcsolt jogi személyek csoportjához tartozzon, amelyek több mint 3 éve gazdálkodnak,amelyek esetében a kérelmet csak azon jogi személyek egyike nyújthatja be,amelyek a tételes jogszabályok értelmében kapcsolt jogi személyeknek tekintendők;
  • A Bank és az Alap irányában nincs esedékes teljesítetlen kötelezettsége;
  • Szabályos hiteltörténet;
  • A Bank és az Alap üzleti politikájának aktusaiban definiált egyéb minimális feltétel.

2. Természetes személyek – bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosainak,a következő minimális feltételeket is teljesíteniük kell:

 

  • Tartózkodási hely a Vajdaság Autonóm Tartomány területén;
  • Az utolsó törlesztési részlet lefizetésének napján 70-nél kevesebb életkor.

  3.

A jelen pályázat szerint az Alap garanciát nyújt az energiahatékony felszerelés és a megújuló energiaforrások felhasználásához szükséges felszerelés beszerzésének finanszírozására jóváhagyott hitelekhez, azzal, hogy a bank, az üzleti politikájával összhangban, szerződést köthet, hogy a hiteleszközök25%-ának erejéig a projektum finanszírozásával közvetlenül kapcsolatban levő kiegészítő költségekre lehet felhasználni.

 

Energiahatékony felszerelés alatt olyan felszerelés értendő, amely az energiafogyasztás legalább 20%-os csökkentéséhez vezet és amely a  CО2 kibocsátás legalább  20%-os csökkentéséhez vezet.Amennyiben egy hitel keretében több különféle energiahatékony intézkedést finanszíroznak,  valamennyi finanszírozott intézkedésnek, illetve felszerelésnek minimálisan 20%-os megtakarítást kell elérnie.

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ
SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ A hitelezett területek jegyzéke
A hitelező bankok jegyzéke
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš PROCREDIT BANK CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
SRPSKI SLOVENSKÝ ROMÂNĂ РУСКИ HRVATSKI