Početna / Garancia jóváhagyására a montázs silók számára szükséges hosszú lejáratú hitelek biztosításához

- A GARANCIAPOTENCIÁL 200 000 000,00 DINÁRIG terjed -

1.
A Vajdaság AT Garanciaalapja (a továbbiakban: Alap) általi garancia kiadásának alapvető célja a bankok hitelvonalaihoz való könnyebb hozzáférés előfeltételeinek biztosítása, a raktár kapacitások
megnövelésének, a mezőgazdasági termelés mennyiségének és minőségének növeléséhez szükséges feltételek megteremtése, a versenyképesség fokának és a kivitel növelésének céljából.

2.
Ezen a pályázaton garanciát vállalunk a következőkre jóváhagyott hitelekhez, éspedig a silók építéséhez, újjáépítéséhez, hozzáépítéséhez és felújításához, valamint a silók kísérő felszerelésének beszerzéséhez.

Az ezen pályázat szerinti garancia-vállalás tárgyát nem képezi a projekt-dokumentáció kidolgozási költségeinek, az engedélyek beszerzési költségeinek, az építési munkálatok, a földmunkálatok, a föld bekerítésének, valamint a bekötőutak építésének és hasonlók finanszírozása.

3.
A pályázaton joguk van részt venni:
- a természetes személyeknek – bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosainak,
- a magántulajdonban levő földműves szövetkezeteknek és
- az elsődleges mezőgazdasági termelés végzésére és a mezőgazdasági termékek feldolgozására bejegyzett mikro – és kis gazdasági társaságoknak és vállalkozóknak.

 1. A természetes személyeknek – bejegyzett családi mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosainak a következő minimális feltételeket is teljesíteniük kell:
  - tartózkodási helyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van;
  - az utolsó törlesztőrészlet kifizetésének napján 70 évnél fiatalabb.
 2. A magántulajdonban levő földműves szövetkezeteknek és a mikro – és kis gazdasági társaságoknak és vállalkozóknak a következő minimális feltételeket is teljesíteniük kell:
  - üzleti székhelyük Vajdaság Autonóm Tartomány területén van;
  - utolsó két pozitív pénzügyi jelentés;
  - a kérelmező legalább 3 éve gazdálkodik vagy olyan összekötött jogi személyek csoportjához tartozik, amely több mint 3 éve gazdálkodik, ahol a kérelmet, a mellékjogszabályok szerint összekötött jogi személynek tekintendő jogi személyek közül csak egy nyújthatja be.

Csak azokat a projektumokat támogatjuk, amelyeket Vajdaság AT területén realizálnak. 

Dodatni dokumenti
Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – fizička lica Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – pravna lica
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD< BEOGRAD[/button] [button url="http://www.creditagricole.rs/poljoprivreda/krediti/" style="aqua small"]CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad[/button] [button url="http://www.kombank.com/srp/tekst.asp?id=185" style="aqua small"]KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd[/button]