Početna / Concurs pentru acordarea de garanţii pentru asigurarea creditelor destinate finanţării programelor START UP pentru femeile inactive pe piaţa muncii din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina

- POTENŢIALUL GARANTAT  50.000.000,00  DINARI -

SCOPURILE ACORDĂRII DE GARANŢII
Scopul principal pentru acordarea de garanţii este formarea precondiţiilor pentru un acces mai uşor al femeilor inactive pe piaţa muncii, la liniile de creditare ale băncilor de afaceri, în vederea asigurării mijloacelor financiare care lipsesc, cu scopul impulsionării activităţii economice, eficacităţii şi eficienţei subiecţilor economici în domeniul antreprizei, în funcţia revitalizării circuitelor economice şi dinamizării dezvoltării durabile.

DESTINAŢIA MIJLOACELOR
Drept de participare la concurs au FEMEILE INACTIVE PE PIAŢA MUNCII al căror domiciliu, respectiv sediul de gestiune al viitorului atelier sau întreprindere este în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

Conform prezentului concurs, vor fi acordate garanţii pentru creditele aprobate pentru achiziţionarea utilajelor şi capitalul circulant, pentru următoarele domenii ale activităţii economice:
- producţie şi prelucrare
- turism,
- meşteşugărit – meşteşuguri vechi (în sensul Regulamentului privind stabilirea activităţilor care sunt considerate artistice şi meşteşuguri vechi),
- servicii de producţie.

Conform prezentului concurs nu se va finanţa producţia agricolă primară, echipamentul pentru dotarea obiectivelor de ospătărit şi achiziţionarea autoturismelor şi vehiculelor pentru transportul mărfii.

Pentru finanţarea capitalului circulant se poate folosi maxim 30% din mijloacele aprobate ale creditului.

ANUNŢUL LA CONCURS
Participantele la concurs îşi exprimă interesul pentru acordarea de garanţii prin prezentarea Anunţului.

Formularul Anunţului pentru participarea la concurs şi metodologia pentru elaborarea planului de gestiune, cele interesate le pot lua la Fondul de garanţii al P.A. Voivodina, în Novi Sad, Hajduk Veljkova nr. 11, (Centrul Master al Târgului din Novi Sad) în zilele lucrătoare între orele 9-15, sau prelua de pe site-ul Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina.

Participanta la Concurs pe lângă Anunţ, prezintă şi următoarea documentaţie:
- formularul anunţului completat şi semnat
- planul de gestiune elaborat după metodologia Fondului de Garanţii al Provinciei Autonome Voivodina,
- antecalculul obiectului creditării sau contractul vânzare-cumpărare,
- Extras din evidenţa privind şomerii a Serviciului Naţional pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( nu mai vechi de 30 de zile),
- fotocopia buletinul de identitate al participantului la concurs,
- foaia imobilului sau extras din cărţile funciare (nu mai vechi de 30 de zile) pentru imobilul care prezintă obiectul ipotecii,
- evaloarea valorii pe piaţă a imobilului (cu fotografia dacă este vorba despre obiectiv de construcţii) întocmită de către expertul judiciar autorizat pe care-l va desemna Fondul.
- fotocopia buletinul de identitate al proprietarului şi al soţului/soţiei proprietarului imobilului
- Declaraţii privind pregătirea de acordare a garanţiei solidare autentificate de către angajator, în cazul în care garant este persoana fizică, respectiv declaraţia autentificată de către persoana autorizată la persoana juridică dacă garantul este persoană juridică.

Planurile de gestiune elaborate şi documentaţia necesară sunt supuse revizuirii de specialitate pe care o va face persoana juridică stabilită de Fond şi care este autorizată şi formată profesional pentru efectuarea acestui fel de activităţi şi Comisia pentru acordarea de garanţii a Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina.
Dacă se apreciază că este necesar să se facă revizuirea planului de gestiune sau dacă este necesar să se remită documentaţie suplimentară, participanta la Concurs are obligaţia să facă aceasta în termen de 15 zile de la data primirii informaţiei respective.

Se consideră că participanta la Concurs a renunţat de la cererea pentru acordarea de garanţii, dacă în termenul stabilit nu efectuează revizuirea necesară a planului de gestiune sau nu remite documentaţia necesară.

Anunţul pentru participarea la Concurs cu documentaţia anexată, în cazul unei hotărâri pozitive privind aprobarea garanţiilor, va prezenta în acelaşi timp şi cerere băncii de afaceri pentru aprobarea creditului pentru destinaţiile stabilite prin prezentul Concurs.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana
Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP