Početna / Concurs pentru acordarea de garanţii pentru asigurarea creditelor destinate finanţării achiziţiei de echipament pentru antreprenori şi femeile fondatoare ale întreprinderilor mici care-şi desfăşoara activitatea mai puţin de trei ani

- POTENŢIALUL GARANTAT  150.000.000,00  DINARI -

SCOPURILE ACORDĂRII DE GARANŢII
Scopul principal pentru acordarea de garanţii este formarea precondiţiilor pentru un acces mai uşor al femeilor antreprenori şi femeilor fondatoare ale întreprinderilor mici care-şi desfăşoară activitatea mai puţin de trei ani, la liniile de creditare ale băncilor de afaceri, în vederea asigurării mijloacelor financiare care lipsesc, cu scopul impulsionării activităţii economice, ridicării nivelului dotării tehnice, unei utilizări mai bune a capacităţilor existente, unui export mai mare, majorării ocupării forţei de muncă, economisirii energiei, prelucrării materiilor prime secundare, substituirii importului, protecţiei mediului, majorării eficacităţii şi eficienţei subiecţilor economici în domeniul serviciilor de producţie şi producţiei.

DESTINAŢIA MIJLOACELOR
Drept de participare la concurs au:
- FEMEILE ANTREPRENORI ŞI
- FEMEILE FONDATOARE ALE ÎNTREPRINDERILOR MICI,
care-şi desfăşoară activitatea mai puţin de trei ani şi al căror sediu de gestiune al atelierului sau întreprinderii este în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

Conform prezentului, garanţii se acordă pentru creditele aprobate pentru ACHIZIŢIA ECHIPAMENTULUI DESTINATE EFECTUĂRII ACTIVITĂŢII ÎNREGISTRATE.

ANUNŢUL LA CONCURS
Participantele la concurs îşi exprimă interesul pentru acordarea de garanţii prin prezentarea Anunţului.

Formularul Anunţului pentru participarea la concurs şi metodologia pentru elaborarea planului de gestiune, cele interesate le pot lua la Fondul de garanţii al P.A. Voivodina, în Novi Sad, Hajduk Veljkova nr. 11, (Centrul Master al Târgului din Novi Sad) în zilele lucrătoare între orele 9-15, sau prelua de pe site-ul Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina.

Pe contul acoperirii cheltuielilor de desfăşurare a Concursului, participantele la Concurs achită cuantumul de 3.000,00 dinari, pe contul curent, nr. 160-118074-98.

Participanta la Concurs pe lângă Anunţ, prezintă şi următoarea documentaţie:
- planul de gestiune elaborat după metodologia Fondului de Garanţii al Provinciei Autonome Voivodina,
- antecalculul obiectului creditării,
- fotocopia actului privind înfiinţarea,
- extras din Registrul societăţilor comerciale, respectiv registrul antreprenorilor, Agenţiei pentru registre Economice ( nu mai vechi de 15 de zile),
- adeverinţa privind atribuirea CIF,
- hotărârea privind clasificarea întreprinderilor după mărime,
- raporturile financiare pentru ultimii doi ani,
- adeverinţa organului competent privind achitarea datoriilor pe bază de impozit şi alte venituri publice (nu mai vechi de 30 de zile),
- fotocopia buletinul de identitate al participantului la concurs,
- foaia imobilului sau extras din cărţile funciare (nu mai vechi de 30 de zile) pentru imobilul care prezintă obiectul ipotecii,
- evaloarea valorii pe piaţă a imobilului (cu fotografia dacă este vorba despre obiectiv de construcţii) întocmită de către expertul judiciar autorizat pe care-l va desemna Fondul.
- fotocopia buletinul de identitate al proprietarului şi al soţului/soţiei proprietarului imobilului
- Declaraţia persoanei juridice privind pregătirea de a fi codebitor, autentificată de către persoana autorizată la persoana juridică.

Planurile de gestiune elaborate şi documentaţia necesară sunt supuse revizuirii de specialitate pe care o va face persoana juridică stabilită de Fond şi care este autorizată şi formată profesional pentru efectuarea acestui fel de activităţi şi Comisia pentru acordarea de garanţii a Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina.
Dacă se apreciază că este necesar să se facă revizuirea planului de gestiune sau dacă este necesar să se remită documentaţie suplimentară, participanta la Concurs are obligaţia să facă aceasta în termen de 15 zile de la data primirii informaţiei respective.

Se consideră că participanta la Concurs a renunţat la cererea pentru acordarea de garanţii, dacă în termenul stabilit nu efectuează revizuirea necesară a planului de gestiune sau nu remite documentaţia necesară.

Anunţul pentru participarea la Concurs cu documentaţia anexată, în cazul unei hotărâri pozitive privind aprobarea garanţiilor, va prezenta în acelaşi timp şi cerere băncii de afaceri pentru aprobarea creditului pentru destinaţiile stabilite prin prezentul Concurs.

Dodatni dokumenti
Konkursna dokumentacija – ZIP
Metodologija izrade poslovnog plana Metodologija izrade poslovnog plana – ZIP