Početna / Concurs de acordare a garanţiilor pentru asigurarea creditelor pe termen lung pentru achiziţia de noi maşini şi utilaje agricole

SUBVENŢII

Scopul principal al eliberării garanțiilor de către Fondul de Garanţii al P.A. Voivodina este crearea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor, în condiţii mai favorabile raportat la condiţiile de pe piaţă, menite creditării  persoanelor fizice-agricultorilor, titulari ai gospodăriilor agricole familiale înmatriculate, domiciliaţi în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina, pentru achiziţia noilor maşini şi utilaje agricole.

 

În baza prezentului Concurs  se acordă garanţii pentru creditele aprobate pentru finanţarea achiziţiei:

 

  • combinelor,
  • tractoarelor,
  • altor maşini agricole autopropulsate,
  • maşinilor agricole anexe  
  • șeptelului
  • culturilor perene pomicole și de viță de vie (răsaduri şi echipament aferent) şi
  • utilajelor din domeniul producţiei şi depozitării cerealelor, plantelor industriale, medicinale, aromatice şi condimentelor, fructelor, legumelor, plantelor decorative, precum şi utilajelor pentru uscătorile mobile, utilajelor pentru irigare, utilajelor pentru protecţia împotriva catastrofelor naturale, utilajelor pentru producţia de animale şi utilajelor pentru ridicarea nivelului eficacităţii energetice în domeniul producţiei agricole.

 

Drept de participare la concurs aupersoanele fizice  – AGRICULTORII – titulari ai gospodăriilor agricole  familiale înmatriculate, care îndeplinesc următoarele condiţii minime:

  • domiciliul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina,
  • cont curent cu destinaţii fixe deschis la banca creditoare şi anunţat la Direcţia pentru achitări agrare, drept cont curent cu destinaţii fixe al gospodăriei agricole  familiale înmatriculate,
  • vârsta sub 70 de ani  la data achitării ultimei anuităţi.

Participanţii la Concurs îşi exprimă interesul pentru aprobarea creditului şi eliberarea garanţiilor prin prezentarea Cererii la Concursul pentru acordarea garanţiilor.

Cererea conform prezentului concurs se prezintă Fondului de Garanţii al P.A. Voivodina. Există posibilitatea ca Cererea la Concursul pentru eliberarea garanţiilor să se remită şi băncii creditoare.

Dodatni dokumenti
Detaljan spisak opreme i spisak potrebne dokumentacije
Formular prijave Formular izjave saduznika Formular izjave o povezanim licima
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad PRO CREDIT BANKA AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd OTP BANKA SRBIJA AD