Početna / Concurs de acordare a garanţiilor pentru asigurarea creditelor pe termen lung pentru silosuri montabile

- POTENŢIAL DE GARANTARE PÂNĂ LA 200.000.000,00 DINARI -

1.
Scopul principal pentru acordarea de garanţii de către Fondul de Garanţii al P.A. Voivodina (în continuare: Fondul) este formarea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor, cu scopul majorării capacităţilor de depozitare, creării condiţiilor de majorare a volumului şi calităţii producţiei agricole, gradului de competitivitate şi majorării exportului.

2.
Conform prezentului concurs se acordă garanţii pentru creditele aprobate pentru construcţia, reconstrucţia, construirea anexelor şi adaptarea silosurilor, precum şi pentru achiziţia echipamentului aferent pentru silosuri.

Conform prezentului concurs, nu face obiectul garanţiei finanţarea cheltuielilor de elaborare a documentaţiei de proiect, cheltuielilor de procurare a autorizaţiilor, lucrările de construcţii, amenajarea terenului, îngrădirea terenului, precum şi construirea drumurilor de acces etc.

3.
Drept de participare la concurs au:
- Persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole familiale înregistrate,
- Cooperativele agricole în propritate privată şi
- Societăţile comerciale micro şi mici şi antreprenorii înregistraţi pentru efectuarea producţiei agricole primare şi prelucrarea produselor agricole.

 1. Persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole familiale înregistrate, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii minime:
  - Domiciliul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;
  - Mai puţin de 70 de ani de viaţă în data rambursării ultimei anuităţi.
 2. Cooperativele agricole în proprietate privată şi societăţile comerciale micro şi mici şi antreprenorii, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii minime:
  - Sediul gestiunii în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;
  - Ultimele două rapoarte financiare pozitive;
  - Semnatarul cererii gestionează de cel puţin 3 ani sau aparţine grupului de persoane juridice afiliate care gestionează de mai mult de trei ani, iar cerere poate să prezinte doar una dintre persoanele juridice care, conform reglementărilor de lege pozitive, se consideră persoană juridică afiliată.

Vor fi sprijinite doar proiectele care se vor realiza în teritoriul P.A. Voivodina.

Dodatni dokumenti
Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – fizička lica Metodologija za izradu i ocenu ekonomske opravdanosti Investicionih projekata – pravna lica
Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD Beograd CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd