Početna / Concurs de acordare a garanţiilor pentru asigurarea creditelor pe termen lung pentru cumpărarea terenurilor agricole

- POTENŢIAL DE GARANTARE PÂNĂ LA 200.000.000,00 DINARI -

1.
Scopul principal pentru acordarea de garanţii de către Fondul de Garanţii al P.A. Voivodina (în continuare: Fondul) este formarea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor, menite creditării cumpărării terenurilor agricole cu scopul comasării proprietăţilor agricole.

2.
Dreptul de participare la concurs îl au persoane fizice – titulari ai gospodăriilor agricole familiale înmatriculate, care îndeplinesc următoarele condiţii minime:
- domiciliul în teritoriul PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA,
- vârsta sub 70 de ani la data achitării ultimei anuităţi,
- mai puţin de 50 de hectare de teren agricol în proprietate proprie.

3.
Participanţii la concurs îşi exprimă interesul pentru aprobarea creditului şi acordarea de garanţii de către Fond prin prezentarea Cererii pentru aprobarea creditului pe termen lung pentru cumpărarea terenurilor agricole cu anunţul la Concursul Fondului pentru acordarea de garanţii (în continuare: Cererea).

Cererea conform Concursului se prezintă băncii creditoare, la toate filialele – expoziturile, care se află în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina.

Cererea se prezintă în cazul în care:
- există intenţia de cumpărare a unui teren agricol concret;
- există posibilitatea de a se ajunge la cumpărarea terenului agricol de către semnatarul cererii în perioada de maxim un an de la data semnării contractului privind acordarea de garanţii (în continuare: acordarea limitei de credit).

Anexat cererii se prezintă următoarea documentaţie:
- Antecontractul autentificat, respectiv contractul vânzare-cumpărare a terenului agricol (se remite ulterior în cazul aprobării limitei de credit);
- Fotocopia adeverinţei că a fost efectuată reînnoirea obligatorie a înmatriculării gospodăriei;
- Dovadă privind structura însămânţărilor înregistrată la Ministerul Finanţelor şi Economiei – Direcţia Trezoreriei;
- Decizia cu privire la obligaţiile fiscale din ultimile 12 luni – pe venitul cadastral/venitul real/bunuri;
- Adeverinţa Direcţiei Fiscale privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale până la data prezentării Cererii;
- Fotocopia buletinelui de identitate al semnatarului cererii şi ale membrilor gospodăriei semnatarului cererii (ambele părţi) sau extrasul cu chip al cardului de identitate;
- Adeverinţă cu privire la veniturile membrilor gospodăriei;
- Declaraţie cu privire la legăturile dintre persoane (formularul băncii/Fondului);
- Dovadă privind deschiderea contului, anunţat la Direcţia pentru achitări agrare, drept cont cu destinaţii al gospodăriei agricole înmatriculate;
- Adeverinţe de la băncile de afaceri cu privire la cuantumul traficului şi media conturilor valutare şi în dinari pentru anul precedent şi în curs, până la data prezentării cererii;
- Temeiul utilizării terenului – extras din cărţile funciare sau copia listei imobilelor ;
- Dovadă cu privire la plata cheltuielilor de realizare a Concursului.

Partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš ADDIKO BANKA AD Beograd NLB BANKA AD Novi Sad CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd