Početna / Concurs de acordare a garanţiilor pentru asigurarea creditelor destinate finanţării achiziţiei de echipament nou pentru societăţile economice micro, mici şi mijlocii, anteprenori şi cooperativele agricole

Scopul principal pentru acordarea de garanţii este crearea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor de afaceri, menite creditării  societăţilor economice (micro, mici şi mijlocii), antreprenorilor şi cooperativelor agricole care gestionează cel puţin de trei ani, în vederea asigurării mijloacelor financiare pentru proiectele de dezvoltare, cu scopul stimulării activităţii economice şi sprijinirii creării noilor locuri de muncă.

Drept de participarea la Concurs au societăţile economice (micro, mici şi mijlocii), cooperativele agricole şi antreprenorii care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • Sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;
  • Proiectul sprijinit trebuie să fie realizat în teritoriul PA Voivodina;
  • Ultimele două rapoarte financiare pozitive;
  • Semnatarul cererii gestionează mai mult de trei ani sau aparţine grupului de persoane afiliate care gestionează mai mult de trei ani, unde cerere poate prezenta doar una dintre persoanele juridice, care se consideră, conform reglementărilor de lege pozitive, persoană juridică.
  • N-are obligaţii scadente neachitate faţă de Bancă şi Fond;
  • Istorie pozitivă de credit;
  • Restul condiţiilor minime definite în actele politicii de afaceri a Băncii şi Fondului.

Conform prezentului concurs se acordă garanţii pentru creditele aprobate pentru achiziţia echipamentului nou, pentru următoarele domenii ale activităţii economice:

-          producţie şi procesare,

-          turism,

-          servicii de producţie.

Drept echipament se recunoaşte echipamentul a cărui vechime este mai mare de un an şi al cărui cost de achiziţie în timpul achiziţiei echipamentului este mai mare decât salariul mediu brut pe angajat în republică conform ultimei date publicate de organul republican competent pentru activităţi de statistică.

Conform prezentului concurs nu se va finanţa achiziţia autoturismelor, echipamentul destinat dotării obiectivelor catering (cafenelelor), obiectivelor comerciale, cazinourilor, producţia sau comerţul cu tutun sau producţia şi traficul de mărfuri şi servicii care sunt considerate, conform reglementărilor naţionale şi a convenţiilor şi acordurilor internaţionale, interzise.

Conform prezentului concurs, garanţiile se elibereazăpentru cuantumul de până la 80% din totalul creanţelor băncii pe credit (datoria principală majorată cu dobânda stabilită şi evantuala dobândă penalizatorie)în baza următoarelor condiţii:

 

Prijava na konkurs
Banke partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad
[

MAGYAR SRPSKI SLOVENSKÝ РУСКИ HRVATSKI