Početna / Concurs de acordare a garanţiilor pentru asigurarea creditelor destinate finanţării achiziţiei de echipament nou energetic eficient şi echipament necesar pentru folosirea surselor regenerabile de energie

Scopul principal pentru acordarea de garanţii este crearea precondiţiilor pentru un acces mai uşor la liniile de creditare ale băncilor de afaceri, menite creditării  societăţilor comerciale (micro, mici şi mijlocii), antreprenorilor şi gospodăriilor agricole înmatriculate, în vederea asigurării mijloacelor financiare pentru finanţarea achiziţiei de echipament nou energetic eficient şi echipament necesar pentru folosirea surselor regenerabile de energie.  Dreptul de participare la concurs îl au societăţile comerciale (micro, mici şi mijlocii), antreprenorii şi gospodăriile agricole înmatriculate, care îndeplinesc următoarele condiţii:

1.Societăţile comerciale (micro, mici şi mijlocii) şi antreprenorii

Sediul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;

  • Proiectul sprijinit trebuie să fie realizat în teritoriul P.A. Voivodina;
  • Ultimele două rapoarte financiare pozitive;
  • Semnatarul cererii gestionează cel puţin de 3 ani sau aparţine grupului de persoane juridice afiliate care gestionează mai mult de 3 ani, cerere putând să prezinte doar una dintre persoanele juridice care, conform reglementărilor de lege pozitive, se consideră persoană juridică afiliată;
  • N-are obligaţii ajunse la scadenţă neachitate faţă de bancă sau Fond;
  • Istoric de credite reglementar;
  • Alte condiţii minime definite prin actele politicii de gestiune a băncii sau Fondului.

2. Persoanele fizice – titularii gospodăriilor agricole familiale înmatricualate, trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii minime:

Domiciliul în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;

  • Vârsta sub 70 de ani  la data achitării ultimei anuităţi.

 Conform prezentului Concurs, garanţiile se elibereazăpentru creditele care vor fi aprobatepentru finanţarea achiziţiei de echipament nou energetic eficient şi echipament necesar pentru folosirea surselor regenerabile de nergie, cu specificarea că banca poate contracta, în conformitate cu politica sa de gestiune, ca 25% din mijloacele creditului să se folosească pentru cheltuielile suplimentare care sunt direct legate cu proiectul finanţat.

Prin echipament energetic eficient se subînţelege echipamentul care duce la reducerea consumului de nergie cu minim 20% şi care duce la reducerea emisiei de CO2 de minim 20%. Dacă în cadrul unui credit se finanţează mai multe măsuri diferite de eficacitate energetică, fiecare măsură, respectiv echipament care se finanţează trebuie să realizeze o economisire de minim 20%.

Documentaţia necesară
Documentaţia necesară Lista domeniilor care vor fi creditate
Banke partneri
BANCA INTESA AD Beograd AIK BANKA AD Niš PROCREDIT BANK CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD Novi Sad KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
MAGYAR SLOVENSKÝ SRPSKI РУСКИ HRVATSKI