ДОКУМЕНТИ


ЈАВНЕ НАБАВКЕ

06.04.2017. – Јавна набавка мале вредности услуга 02/2017

Набавка нафтних деривата-еуро дизел

Јавни позив Преузмите документацију Одговори на питања Одлука Oбавештење
22.03.2017. – Јавна набавка мале вредности услуга 01/2017

Трошкови службених путовања

Јавни позив Преузмите документацију Одговори на питања Одлука Oбавештење

08.04.2016. – Јавна набавка мале вредности добара 03/2016

Набавка нафтних деривата-еуро дизел

Јавни позив Преузмите документацију Одговори на питања Одлука Oбавештење

22.03.2016. – Јавна набавка мале вредности услуга 02/2016

Услуге посредовања при оглашавању у штампаним медијима

Јавни позив Преузмите документацију Одговори на питања Одлука Oбавештење

26.01.2016. – Јавна набавка мале вредности услуга 01/2016

Трошкови службених путовања

Јавни позив Преузмите документацију Одговори на питања Одлука Oбавештење

АРХИВА ЈАВНИХ НАБАВКИ

19.06.2015. – Јавна набавка мале вредности услуга 06/2015

Оцена пословних планова

Јавни позив Преузмите документацију Oбавештење Oбавештење Oбавештење

20.04.2015. – Јавна набавка мале вредности услуга 05/2015

Осигурање опреме и запослених

Јавни позив Преузмите документацију Oбавештење

23.03.2015. – Јавна набавка мале вредности услуга 04/2015

Посредовање при оглашавању у штампаним медијима

Јавни позив Преузмите документацију Oбавештење

 


20.03.2015. – Јавна набавка мале вредности добара 03/2015

Нафтни деривати, еуро дизел

Javni poziv Preuzmite dokumentaciju Oбавештење

24.02.2015. – Јавна набавка мале вредности услуга 02/2015

Службена путовања

Јавни позив Преузмите документацију Oбавештење

24.02.2015. – Јавна набавка мале вредности услуга 01/2015

Услуге штампе

Јавни позив Преузмите документацију Oбавештење

11.04.2014. – Јавна набавка мале вредности 03/2014

Услуге стручне оцене бизнис планова и инвестиционих пројеката, развој система финансијског управљања и контроле у Гаранцијском фонду АПВ

Јавни позив Преузмите документацију Oбавештење

20.03.2014. – Јавна набавка мале вредности добара 02/2014

Нафтни деривати – Еуро дизел

Jавни позив Преузмите документацију Oбавештење

31.01.2014. – Јавна набавка мале вредности добара

Канцеларијски материјал

Jавни позив Oбавештење