• Конкурс за енергетски ефикасну опрему и опрему неопходну за коришћење обновљивих извора енергије

  • Гаранције за кредите за набавку монтажних силоса

  • Гаранције за кредите за куповину пољопривредног земљишта

  • Гаранције за кредите за куповину пољопривредне механизације и опреме

  • Подршка СТАРТ УП програмима за запошљавање жена у АП Војводини

  • Подршка женама које оснивају мала предузећа у АП Војводини