• Međunarodna konferencija „Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi"

  • Međunarodna konferencija „Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi"

  • Garancije za kredite za nabavku montažnih silosa

  • Garancije za kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

  • Garancije za kredite za kupovinu poljoprivredne mehanizacije i opreme

  • Podrška START UP programima za zapošljavanje žena u AP Vojvodini

  • Podrška ženama koje osnivaju mala preduzeća u AP Vojvodini